Zpět

Dodávky strojírenských celků

  • Drewboy – vynášecí buden 
  • Sazečka OM 24 – Pulzátor kompletní 
  • Linka drcení kusoviny D123
  • Kompletní dávkovací stanice 
  • Modernizace pohonu exp. pásu 472 
  • Dodávka a montáž odklon hrubého prachu na úpravně uhlí 
  • Modernizace pohonu pásového dopravníku 
  • Mísič popílkové směsi 
  • Bezosý spirálový dopravník RLE 600