Vítejte na stránkách společnosti RABEN OSTRAVA, s.r.o.


Váš dodavatel v oblasti čerpací techniky a strojírenství 

Provozovna:
Lešetínská 676
719 00 Ostrava - Kunčice

Naše firma zajišťuje a realizuje dodávky čerpací techniky a vodohospodářských zařízení pro podniky v ostravském regionu již od roku 1992 s tím, že v roce 1999 se transformovala do společnosti RABEN OSTRAVA, s.r.o.

Poskytujeme technickou pomoc při stanovování typů čerpadel pro daný provoz a zpracováváme studie a projekty v oblasti čerpací techniky. Zúčastňujeme se výběrových řízení na střední a generální opravy čerpadel a jiných vybraných zařízení, nebo obnov jednotlivých čerpacích stanic, čistíren odpadních vod aj. Dále zajišťujeme realizaci dodávek čerpadel, náhradních dílů k těmto čerpadlům a dodávky všech komponentů souvisejících s provozem čerpadel, jako jsou ucpávkové materiály, spojky, těsnění, mechanické ucpávky. Do této oblasti tudíž spadají armatury, kompenzátory, odváděče parního kondenzátu, výměníky tepla a další zařízení vodního hospodářství.Název projektu: Zateplení a stavební úpravy budovy společnosti Raben

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001728

ÚSPORY ENERGIE - I. VÝZVA
Hlavním cílem projektu je dosažení úspory energie, kdy po zateplení současné budovy a rekonstrukci vstupu a chodby bude zajištěna vysoká efektivita využití energie. Dále díky pořízení nové technologii v rámci výměníkové stanice bude proces vytápění efektivnější.